BIO HUMI - CÔNG NGHỆ ISRAEL - DINH DƯỠNG ĐA-TRUNG-VI LƯỢNG TƯỚI GỐC VÀ PHUN LÁ - LOẠI CAN 5 Lít

Liên hệ

KẾT QUẢ XỬ LÝ THÀNH CÔNG BỆNH VÀNG LÁ, THỐI RỄ, GREENING, CHẾT KHÔ CÀNH... TRÊN CÂY CÓ MÚI THEO QUY TRÌNH CỦA NÂNG TẦM GIÁ TRỊ VIỆT

KẾT QUẢ XỬ LÝ THÀNH CÔNG BỆNH VÀNG LÁ, THỐI RỄ, CHẾT NHANH, CHẾT CHẬM TRÊN CÂY TIÊU, BỊ NẤM, VI KHUẨN, CHẾT KHÔ CÀNH... VÀ TRÊN CÁC LOẠI CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY CHÈ THEO QUY TRÌNH CỦA NÂNG TẦM GIÁ TRỊ VIỆT

KẾT QUẢ XỬ LÝ THÀNH CÔNG CÁC BỆNH TRÊN CÂY LÚA, RAU MÀU, HOA...  CÁC LOẠI THEO QUY TRÌNH CỦA NÂNG TẦM GIÁ TRỊ VIỆT

KẾT QUẢ XỬ LÝ THÀNH CÔNG CÁC BỆNH DO NẤM, VI KHUẨN, NHỆN, RẦY, RỆP, BỌ, CHẾT KHÔ CÀNH... TRÊN CÁC LOẠI CÂY HOA, CÂY CẢNH... THEO QUY TRÌNH CỦA NÂNG TẦM GIÁ TRỊ VIỆT

 

 

 

 

zalo