Kết quả thải độc ruột, giải độc Gan, Mật ngày 30.6.2013 của ông Vàng Văn Kéo, sn 1940 ở Điện Biên

   
   
   
   

 

zalo