Giống Đậu Đen

Viết đánh giá
Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ
Được sản xuất quy trình hữu cơ khép kín tại các khu, vùng hợp tác với Nâng tầm Gía trị Việt: Nguồn giống - Sản xuất quy trình hữu cơ - Chế biến - Thương mại

Được sản xuất quy trình hữu cơ khép kín tại các khu, vùng hợp tác với Nâng tầm Gía trị Việt: Nguồn giống - Sản xuất quy trình hữu cơ - Chế biến - Thương mại

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Nông sản VFARM

037 2222 112

Kỹ thuật cây trồng

098 2222 036