Bưởi Diễn được chăm sóc bằng phương pháp sinh học từ quy trình của NTGTV

Viết đánh giá
Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Nông sản VFARM

037 2222 112

Kỹ thuật cây trồng

098 2222 036