NANO CHITOSAN: TRỊ NẤM, VI KHUẨN - CÔNG NGHỆ ISRAEL

Viết đánh giá
Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ
KẾT QUẢ XỬ LÝ THÀNH CÔNG BỆNH VÀNG LÁ, THỐI RỄ, GREENING, CHẾT KHÔ CÀNH... TRÊN CÂY CÓ MÚI THEO QUY TRÌNH CỦA NÂNG TẦM GIÁ TRỊ VIỆT ...

KẾT QUẢ XỬ LÝ THÀNH CÔNG BỆNH VÀNG LÁ, THỐI RỄ, GREENING, CHẾT KHÔ CÀNH... TRÊN CÂY CÓ MÚI THEO QUY TRÌNH CỦA NÂNG TẦM GIÁ TRỊ VIỆT

KẾT QUẢ XỬ LÝ THÀNH CÔNG BỆNH VÀNG LÁ, THỐI RỄ, CHẾT NHANH, CHẾT CHẬM TRÊN CÂY TIÊU, BỊ NẤM, VI KHUẨN, CHẾT KHÔ CÀNH... VÀ TRÊN CÁC LOẠI CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY CHÈ THEO QUY TRÌNH CỦA NÂNG TẦM GIÁ TRỊ VIỆT

KẾT QUẢ XỬ LÝ THÀNH CÔNG CÁC BỆNH TRÊN CÂY LÚA, RAU MÀU, HOA CÁC LOẠI... THEO QUY TRÌNH CỦA NÂNG TẦM GIÁ TRỊ VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Chuỗi VFARM tư vấn nông sản

037 2222 112

Hỗ trợ kỹ thuật cây trồng

098 2222 036