CÁC MÔ HÌNH: NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ - CÔNG NGHHỆ CAO - SINH THÁI

  08/05/2020

  Nghiêm Xuân Toàn

Triển khai thành công các mô hình: Nông nghiệp hữu cơ - Công nghệ cao - Sinh thái, sử dụng hòa toàn bằng sinh học công nghệ NANO - ISRAEL theo quy trình của Nâng tầm giá trị Việt

zalo