NÔNG NGHIỆP SINH THÁI

08/05/2020
NÔNG NGHIỆP SINH THÁI

Triển khai thành công các mô hình: Nông nghiệp hữu cơ - Công nghệ cao - Sinh thái, sử dụng hòa toàn bằng sinh học công nghệ NANO - ISRAEL theo quy trình của Nâng tầm giá trị Việt

Nông sản VFARM

037 2222 112

Kỹ thuật cây trồng

098 2222 036