CÁC MÔ HÌNH: NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ - CÔNG NGHHỆ CAO - SINH THÁI

08/05/2020
CÁC MÔ HÌNH: NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ - CÔNG NGHHỆ CAO - SINH THÁI

Triển khai thành công các mô hình: Nông nghiệp hữu cơ - Công nghệ cao - Sinh thái, sử dụng hòa toàn bằng sinh học công nghệ NANO - ISRAEL theo quy trình của Nâng tầm giá trị Việt

Chuỗi VFARM tư vấn nông sản

037 2222 112

Hỗ trợ kỹ thuật cây trồng

098 2222 036