Đào tạo nâng cao triển khai: Liên kết khép kín Nông nghiệp hữu cơ - Công nghệ cao - Sinh thái

23/05/2020
Đào tạo nâng cao triển khai: Liên kết khép kín Nông nghiệp hữu cơ - Công nghệ cao - Sinh thái

Nâng tầm giá trị Việt tổ chức đào tạo nâng cao cho đội ngũ nhân viên văn phòng Hà Nội triển khai kế hoạch mới năm 2020: Liên kết khép kín Nông nghiệp hữu cơ - Công nghệ cao - Sinh thái tại văn phòng tổng công ty 76 phố Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội

 

 

 

Nông sản VFARM

037 2222 112

Kỹ thuật cây trồng

098 2222 036