Đào tạo nâng cao triển khai: Liên kết khép kín Nông nghiệp hữu cơ - Công nghệ cao - Sinh thái

23/05/2020
Đào tạo nâng cao triển khai: Liên kết khép kín Nông nghiệp hữu cơ - Công nghệ cao - Sinh thái

Nâng tầm giá trị Việt tổ chức đào tạo nâng cao cho đội ngũ nhân viên văn phòng Hà Nội triển khai kế hoạch mới năm 2020: Liên kết khép kín Nông nghiệp hữu cơ - Công nghệ cao - Sinh thái tại văn phòng tổng công ty 76 phố Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội

 

 

 

Chuỗi VFARM tư vấn nông sản

037 2222 112

Hỗ trợ kỹ thuật cây trồng

098 2222 036