Đào tạo cấp chứng chỉ nông Nghiệp hữu cơ - Công nghệ cao - Sinh thái và ký hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản nhiều loại giống mới với huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

06/02/2021
Đào tạo cấp chứng chỉ nông Nghiệp hữu cơ - Công nghệ cao - Sinh thái và ký hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản nhiều loại giống mới với huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

Ban lãnh đạo Nâng tầm Giá trị Việt làm việc với lãnh đạo các phòng, ban, và Hợp Tác Xã huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

Ban lãnh đạo Nâng tầm Giá trị Việt làm việc với lãnh đạo phòng Nông Ngiệp huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

Khai giảng lớp đào tạo cấp chứng chỉ nông nghiệp hưu cơ - công nghệ cao - sinh thái

Nâng tầm Giá trị Việt ký hợp đồng với 3 Hợp Tác Xã liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản nhiều loại giống mới: Lạc đen, lúa đen, ớt xanh, dược liệu,...

Các giảng viên là Thạc sĩ, Tiến sĩ với kinh nghiệm từ trên 20 năm ngành nông nghiệp chuyển giao kiến thức nông nghiệp hữu cơ - công nghệ cao cho bà con nông dân, lãnh đạo Hợp Tác Xã

Khảo sát, đánh giá để trồng lúa đen và nhiều loại nông sản

Các chuyên gia về nông nghiệp đánh giá các bênh hại trên cây quế huyện Lâm Bình, Tuyên Quang và đã có phương án xử lý

Đoàn lãnh đạo khảo sát đánh giá lòng hồ triển khai du lịch xinh thái

 

Nông sản VFARM

037 2222 112

Kỹ thuật cây trồng

098 2222 036