Đối thoại trực tiếp với đại diện tổ chức phi chính phủ VCCI quốc tế về phát triển Nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam

07/04/2020
Đối thoại trực tiếp với đại diện tổ chức phi chính phủ VCCI quốc tế về phát triển Nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam

Vừa qua ngày 07/06/2018 Nâng tầm giá trị Việt tham dự buổi đối thoại trực tiếp với đại diện tổ chức phi chính phủ VCCI quốc tế, phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức trong đó có đại diện của nhiều bộ, ban, ngành Nông nghiệp Việt Nam, nhiều đơn vị doanh nghiệp lớn của Việt Nam tham dự

Mở đầu mục đối thoại là lãnh đạo Nâng tầm giá trị Việt đã trao đổi trực tiếp với lãnh đạo VCCI quốc tế về chiến lược, hướng đi từ 15 năm qua của Nâng tầm giá trị Việt đã và đang tiếp tục cùng nhiều trang trại, nhà vườn, doanh nghiệp của Việt Nam ở các tỉnh, thành trên cả nước đã và đang xây dựng, phát triển các khu nông nghiệp hữu cơ cung cấp nông sản cho các kênh tiêu thụ trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo Nâng tầm giá trị Việt đã nhấn mạnh các tiêu chuẩn, chứng nhận, yêu cầu đề ra của các đơn vị, tổ chức quốc tế khi nhập nông sản của Việt Nam cần phải rõ ràng, minh bạch, nhanh chóng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Buổi đối thoại trực tiếp diễn ra tốt đẹp, tình đoàn kết, cởi mở với đại diện tổ chức VCCI quốc tế được nghe tâm tư, nguyện vọng của nhiều doang nghiệp, nhiều tổ chức của Việt Nam trao đổi về phát triển Nông nghiệp hữu cơ – an toàn bền vững. Mục tiêu để Việt Nam xây dựng được nhiều khu, vùng nguyên liệu nông sản hữu cơ cung cấp ra thị trường quốc tế.

 

Nông sản VFARM

037 2222 112

Kỹ thuật cây trồng

098 2222 036