Tọa đàm liên kết chuỗi giá trị phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững tại Việt Nam

07/04/2020
Tọa đàm liên kết chuỗi giá trị phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững tại Việt Nam

Vừa qua ngày 12/11/2019 Nâng tầm giá trị Việt tham dự: Tọa đàm liên kết chuỗi giá trị phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững tai Việt Nam  

Về phía Việt Nam: Với sự tham dự của đại diện lãnh đạo bộ nông nghiệp, Hiệp hội hợp tác kinh doanh nông nghiệp Hà Lan - Việt Nam, hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức VCCI, và nhiều sở, ban, ngành, doanh nghiệp...

Về phía Hà Lan: Với sự tham dự của lãnh đạo nông nghiệp Hà Lan và Hiệp hội hợp tác kinh doanh nông nghiệp Hà Lan - Việt Nam

Buổi tọa đàm diễn ra tốt đẹp, tình đoàn kết, hữu nghị cởi mở giữa hai bên. Đại diện bộ nông nghiệp Việt Nam đã đánh giá sơ lược tình hình phát triển nông nghiệp hữu cơ thành công nhiều năm qua với đại diện bộ nông nghiệp Hà Lan, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đưa ra nhiều nội dung, cách hợp tác, cách phối hợp phát triển nông nghiệp hữu cơ với Hà Lan. Lãnh đạo nông nghiệp Hà Lan đã đánh giá cao cách hợp tác của Việt Nam và những thuận lợi, những thế mạnh của Việt Nam trong phát triển nông nghiệp chắc chắn sẽ phát triển mạnh trong nhiều năm tới

Nông sản VFARM

037 2222 112

Kỹ thuật cây trồng

098 2222 036